Hotline: 0899485486
SMS: 0899485486Zalo: 0899485486

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vinason
Address: 301 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng

Phone:0899.485.486
Email: congtyvinason@gmail.com

Nhà Máy Sản Xuất : Cụm CN  thị trấn Đông Anh, Hà Nội